Ár nDaoine

Is cúis mhór pléisiúir dom fáilte a chur romhat chuig láithreán gréasáin na Roinne Airgeadais.

Tá an láithreán gréasáin curtha ar bun chun faisnéis uasdátaithe a sholáthar go rialta faoi obair na Roinne agus chun suntas a thabhairt do na mórthionscnaimh bheartais atá faoina cúram aon tráth áirithe.

Is mian leis an Roinn Airgeadais a láithreán gréasáin a chothabháil de réir na gcaighdeán is airde i gcónaí agus tá ról agatsa, an t-úsáideoir, i dtaca leis sin de. Cuirimid fáilte mhór roimh mholtaí uait faoi ábhar an láithreáin gréasáin agus faoi chur i láthair an ábhair sin.

Tá súil agam go n-aimseoidh tú an fhaisnéis atá uait le linn do chuairte ar ár láithreán gréasáin.

Pascal Ó Donnchú, TD                                                                                                                                                   

Aire Airgeadais agus Caiteachais Phoiblí & Athchóirithe                                                                                    

Ríomhphost Minister@finance.gov.ie

 

 

An tAire Pascal Ó Donnchú TD
Michael D’Arcy TD
Derek Moran
Mary McSharry
John McCarthy
An Dr Nicholas O’Brien
John Hogan
Gary Tobin
Des Carville
An Dr Paul Ryan
Michael McGrath
Niall O Ceallaigh

Aníos go Barr