An Grúpa Straitéise maidir le Cúrsaí Cánachais

Coiste idir-rannach faoi chathaoirleacht na Roinne Airgeadais atá sa Ghrúpa Straitéise maidir le cúrsaí Cánachais ar a bhfónann oifigigh sinsearacha agus comhairleoirí as an Roinn Airgeadais, Roinn an Taoisigh, an Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta, an Roinn Gnóthaí Sóisialacha, Pobail agus Teaghlaigh agus na Coimisinéirí Ioncaim.  Déanann an Grúpa Straitéise Cánachais páipéir a ullmhú faoi na roghanna éagsúla maidir leis an mBuiséad agus faoi chúrsaí meántéarmacha agus fadtéarmacha.

 

Páipéir an Ghrúpa Straitéise maidir le Cúrsaí Cánachais 2016

TSG 17-01 – Corporation Tax

TSG 17-02 – Income Tax and Universal Social Charge

TSG 17-03 – Tax and Fiscal Treatment of Landlords

TSG 17-04 – Pay Related Social Insurance – Budget 2018 Issues

TSG 17-05 – Social Protection Package – Budget 2018 Issues

TSG 17-06 – Selected VAT Issues

TSG 17-07 – General Excise

TSG 17-08 – Energy and Environmental Taxes

TSG 17-09 – BREXIT Taxation Issues

TSG 17-10 – Joint Research Programme on The Macroeconomy and Taxation

TSG 17-11 – Capital and Savings Taxes

TSG 17-12 – Capital Taxes – Stamp Duty

TSG 17-13 – Tax Expenditures Review