An Chomhdháil Bhliantúil maidir leis an bPolasaí Cánachais

Ócáid bhliantúil arna heagrú ag an Roinn Airgeadais atá sa Chomhdháil Bhliantúil maidir leis an bPolasaí Cánachais.  Cuireann an tAire Airgeadais fáilte roimh dhaoine sinsearacha den lucht ceaptha beartais, de na geallsealbhóirí agus den lucht léinn as Éirinn agus ón iasacht chun plé a dhéanamh ar an ábhar dúshláin atá le sárú i ndáil leis an bpolasaí cánachais d’fhonn forás eacnamaíochta, inmharthanacht fhioscach agus cothroime a chur chun cinn.

 

 

 

 

 

Cur i Láthair ar an gComhdháil maidir leis an bPolasaí Cánachais 2016:

Vitor Gaspar, Director of Fiscal Affairs, IMF

Session 1 – Tax Volatility: Implications of Tax Base Growth for Tax Revenue

Nicholas Macpherson, Former Permanent Secretary to HM Treasury

Session 2 Corporate Taxation and FDI Implications for Tax Policy

Session 3 – Household Wealth in Ireland and Potential Impact of a Wealth Tax

ESRI Working Paper No. 549: Scenarios and Distributional Implications of a Household Wealth Tax in Ireland

ESRI Working Paper No. 537: The Impact of Taxes on the Extensive and Intensive Margins of FDI

ESRI Special Article: Corporate Taxation and Foreign Direct Investment in EU Countries: Policy Implications for Ireland