Aighneachtaí Réamhbhuiséid

Glacann an Roinn Airgeadais go fonnmhar le haighneachtaí roimh am an Bhuiséid.  Cé nach bhfuil aon spriocdháta ná dáta deiridh faoi leith i gceist, is é is críonna go mór Aighneacht den sórt sin a chur faoi bhráid chomh luath agus is féidir, agus tráth is luaithe go cinnte ná an tseachtain tosaigh de mhí Meán Fómhair, ionas go mbíonn dóthain ama ann gur féidir leis na hoifigigh cuí ábhar na haighneachta a thabhairt san áireamh.

Is ceart aighneachtaí a sheoladh ar an ríomhphost chuig minister@finance.gov.ie nó ar an bpost chuig An Roinn Airgeadais, Áras an Rialtais, Sráid Mhuirfean Uacht., Baile Átha Cliath D02 R583 agus a mharcáil ar an gclúdach gur chun aire Oifig an Aire an t-ábhar.

Tugtar chun aire go bhféadfadh an Roinn aon Aighneacht a thagann isteach a fhoilsiú.

Aighneachtaí Réamhbhuiséid maidir le Buiséad 2017

Samplaí d’aighneachtaí réamhbhuiséid a cuireadh faoi bhráid maidir le Buiséad 2017. Is féidir aighneachtaí breise a fháil ach scéal a chur chuig an bPreasoifig ag pressoffice@finance.gov.ie

 

Age Action Ireland

American Chamber of Commerce

Construction Industry Federation

Dublin Chamber of Commerce

Irish Creamery Milk Suppliers Assoc.

IBEC

Irish Congress of Trade Unions

Irish Exporters Assoc.

Irish farmers Association

Irish Hotels Federation

Retail Ireland (Ibec)

Small Firms Association

Saint Vincent de Paul