Painéal Airgeadais na Roinne

Tá an Roinn Airgeadais i mbun comhlachtaí a cheapadh ar thrí cinn de phainéil chomhairleacha le gairid i ndáil le gnóthaí airgeadais, mar shampla diúscairt infheistíocht an Stáit in earnáil na baincéireachta san am atá romhainn agus gnó ad hoc eile a d’fhéadfadh a theacht chun cinn ó am go chéile.

Painéil Chomhairleacha maidir le Cúrsaí Airgeadais

Is féidir a mheas gur pleanáil stuama atá i bpainéil chomhairleoirí airgeadais a cheapadh ionas go gcinntítear an Stát a bheith sa chaoi is gur féidir comhairle riachtanach a fháil go tráthúil agus ar bhealach atá éifeachtúil ó thaobh costais.  Níor cheart a mheas gur comhartha atá ann go bhfuil beart faoi leith ná sraith d’idirbhearta ar tí tarlú.

Tá trí cinn de phainéil chomhairleacha curtha ar bun maidir le seirbhísí mar seo a leanas a chur ar fáil:

  • Painéal 1 – Comhairle maidir leis na margaí caipitil, cúrsaí straitéise, cumasc & éadáil agus athstruchtúrú
  • Painéal 2 – Comhairle maidir le cúrsaí airgeadais go ginearálta
  • Painéal 3 – Seirbhísí dáileacháin maidir leis na margaí caipitil

Feidhmeoidh na painéil chomhairleacha, a cuireadh ar bun de réir nós imeachta an tsoláthair oscailte (faoi réir ag reachtaíocht ábhartha de chuid an AE) go ceann trí bliana.  Leagtar amach mionsonraí faoi na táirgeoirí ar éirigh leo maidir le gach ceann de na painéil chomhairleacha thíos.

 

1 - Capital Markets, Strategic, M&A and Restructuring Advice 2 - General Financial Advice3 - Capital Markets Distribution services
Bank of America Merrill LynchAlvarez & MarsalBank of America Merrill Lynch
BarclaysAon HewittBarclays
CitiBlackRock SolutionCiti
Credit SuisseBoston Consulting GroupCredit Suisse
Duetsche BankCitiDeutche Bank
Goldman SachsErnst & YoungGoldman Sachs
JP MorganGoldman SachsGoodbody
LazardGoodbodyInvestec
NomuraGrant ThorntonJ&E Davy
RothschildIBIJP Morgan
UBSKPMGNomura
MKO-EisnerAmperUBS
Oliver Wyman
Promontory
UBS