Painéal Dlíthiúil na Roinne

Rinneadh próiseas tairisceana maidir le ceapadh painéal comhairleoirí dlíthiúla a chuirfeadh seirbhísí dlíthiúla ar fáil don Roinn Airgeadais a thabhairt chun críche go luath sa bhliain 2014. Shínigh 7 soláthraithe Comhaontuithe Ginearálta ar an 28 Aibreán 2014 (an dáta tosach feidhme) agus is iad na soláthraithe sin an painéal dlíthiúil nua. Tá feidhm ag na Comhaontuithe Ginearálta ar feadh tréimhse trí bliana agus tagann siad faoi réir athbhreithniú gach bliain.

Leathnaíodh iad go ceann 1 bhliain go dtí an 28 Aibreán 2018. Rinneadh tagairt dó sin sa chomórtas bunaidh mar ní a bhféadfaí é a dhéanamh agus tá sé ceadaithe faoi na treoirlínte a bhaineann le seirbhísí agus earraí a fháil.

Is iad seo a leanas comhaltaí an phainéil:

  • A&L Goodbody
  • Arthur Cox
  • Byrne Wallace
  • Mason Hayes & Curran
  • Matheson
  • McCann FitzGerald
  • William Fry