An Rannán Comhairleach Scairshealbhaíochta & Airgeadais

Tá freagracht ar an Rannán Comhairleach Scairshealbhaíochta & Airgeadais (RCSA) i ndáil le bainistíocht a dhéanamh ar scairshealbhaíochtaí agus ar infheistíochtaí  an Aire Airgeadais san earnáil bhaincéireachta. Ina measc sin, áirítear infheistíochtaí i mBainc-Aontas Éireann (AIB), i mBanc na hÉireann (BOI) agus in Permanent TSB (ptsb). Tá freagracht ar RCSA freisin i ndáil le bainistíocht a dhéanamh ar scairshealbhaíocht an Aire sa Ghníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní (GNBS) agus feidhmíonn an Rannán ar son leasanna an Aire maidir le formhaoirseacht ar GNBS.  Tá freagracht ar an Rannán seo freisin i ndáil le feidhmiú ar son leasanna an Aire maidir le leachtú IBRC agus déanann sé formhaoirseacht ar chúrsaí beartais i dtaca leis an earnáil Chomhair Creidmheasa. Ina theannta sin, soláthraíonn an Rannán seirbhísí comhairleacha airgeadais don Roinn.