Creat Buiséadach Meántéarmach & Reachtaíocht

Coimeádann an Roinn Airgeadais Creat Buiséadach Meántéarmach nó CBM, mar a thugtar air. Gníomhaíonn an CBM mar lámhleabhar nós imeachta agus soláthraíonn sé forléargas ar an tsraith socruithe, nósanna imeachta, rialacha agus institiúidí atá ann mar bhuntaca le cur i bhfeidhm bheartais bhuiséadacha an Rialtais. Is doiciméad beo é an CBM agus athbhreithnítear é de réir mar is cuí. Foilsíodh an CBM den chéad uair i mí na Nollag 2013 agus athbhreithníodh é i mí Iúil 2014.

De bhreis air sin, ina cáil mar bhall den Aontas Eorpach, tagann Éire faoi réir an Chomhaontaithe Cobhsaíochta agus Fáis (‘CCF’) agus is sínitheoir í freisin de chuid an Chonartha ar Chobhsaíocht, ar Chomhordú agus ar Rialachas san Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta. Tá mionsonraí faoi na rialacha fioscacha agus faoin reachtaíocht is buntaca leis an ábhar seo le fáil thíos.

Stability and Growth Pact overview

Fiscal Responsibility Act 2012 – updated April 2017

Vade Mecum on the Stability and Growth Pact – March 2017

Medium Term Budgetary Framework – July 2014

S.I. No. 508 of 2013

Ministers and Secretaries (Amendment) Act 2013

Guide to SGP – May 2013

Regulation (EU) No 472/2013 of the European Parliament and of the Council – 21st May 2013

Regulation (EU) No 473/2013 of the European Parliament and of the Council – 21 May 2013

Transposition Table for 2011/858/EU – 8th November 2011