Cuntais Airgeadais

Déantar na Cuntais Airgeadais a ullmhú faoi Alt 4 den Acht um an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (Leasú), 1993, agus cuimsíonn siad anailís mhionsonraithe agus aicmiú mionsonraithe ar na híocaíochtaí isteach sa Phríomh-Chiste, agus amach as, chomh maith le mionsonraí faoin bhFiachas Náisiúnta. Ina theannta sin, cuimsíonn siad ráitis eile agus faisnéis a chuirtear ar fáil i bhfonótaí. Is é is cuspóir do na Ráiteas Airgeadais, ar cuspóir é atá sonraithe go reachtúil, ná ráiteas bliantúil a sholáthar faoi idirbhearta an Phríomh-Chiste arna dtaifeadadh ar bhonn airgid thirim. Ní airbheartaíonn na Cuntais Airgeadais a bheith ina ráiteas cuimsitheach airgeadais i leith an Stáit, i leith a shócmhainní ná i leith a dhliteanas.