Monatóir Fioscach

Clúdaíonn an Monatóir Fioscach [lena n-áirítear an Ráiteas ar an Státchiste] insreabhadh agus as-sreabhadh airgid thitim i ndáil le príomhchuntas cisteáin an Rialtais Lárnaigh, is é sin, an Príomh-Chiste.  Áiríonn míreanna ioncaim fáltais chánach, ioncam neamhchánach agus fáltais chaipitiúla.  Cuimsíonn caiteachas caiteachas Ranna agus caiteachas neamhvótáilte amhail costais seirbhísithe fiachais. Déantar an Monatóir Fioscach a ullmhú laistigh de dhá lá oibre ó dheireadh na míosa.