DataBank

Léiríonn an DataBank fáltais ó chánacha Státchiste ar bhonn míosúil ó Eanáir 1984 go dtí an t-am i láthair.  

Tá na sonraí briste síos mar seo a leanas:

 • Custaim
 • Dleacht Máil
 • Cáin Ghnóthachan Caipitiúil
 • Cáin Fháltas Caipitiúil
 • Stampaí
 • Cáin Ioncaim
 • Cáin Chorparáide
 • Cáin Bhreisluacha
 • Tobhach Oiliúna agus Fostaíochta
 • Cáin Mhaoine Áitiúil
 • Fáltais Chánacha Neamh-leithdháilte