An Creat Buiséadach

Le Treoir 2011/85 an 8 Samhain 2011 ón gComhairle Eorpach, ar treoir í atá ina cuid den phacáiste Rialachais Fheabhsaithe Eacnamaíochta (ar a dtugtar ‘an sé-phaca”), ceanglaítear tuairisciú a dhéanamh mar a leanas:

  • Sonraí fioscacha atá bunaithe ar airgead tirim:
  • In aghaidh na míosa, i gcás an rialtais lárnaigh agus fo-earnálacha slándála sóisialta
  • In aghaidh na ráithe, i gcás fho-earnáil an rialtais áitiúil

Leis an Treoir freisin, ceanglaítear táblaí a fhoilsiú in aghaidh na bliana, is é sin, tábla ina dtaispeántar dliteanais theagmhasacha a d’fhéadfadh tionchar mór a imirt ar bhuiséid phoiblí, lena n-áirítear na nithe seo a leanas:

(a) Ráthaíochtaí Rialtais

(b) Iasachtaí neamhchomhlíontacha

(c) Comhpháirtíochtaí poiblí-príobháideacha atá lasmuigh den chlár comhardaithe

(d) Dliteanais corparáidí poiblí (foilsiú in aghaidh na bliana, a tosaíodh ag deireadh mhí na Nollag 2014)

(e) Rannpháirtíocht an rialtais i gcaipiteal corparáidí i leith méideanna suntasacha ó thaobh cúrsaí eacnamaíochta de (foilsiú in aghaidh na bliana, a tosaíodh ag deireadh mhí na Nollag 2014)

In Éirinn, baileoidh an Phríomh-Oifig Staidrimh (POS) cuid mhór de na sonraí sin, de réir mar a dhéanann sí faoi láthair faoi rialacháin AE, agus soláthróidh sí don Roinn Airgeadais iad.

 

Ioncam agus Caiteachas Míosúil Fho-Earnálacha Uile an Rialtais Ghinearálta do Mheitheamh 2017

Cartlann Ioncam agus Chaiteachas Míosúil Fho-Earnálacha Uile an Rialtais Ghinearálta