Eolas Fúinn

 

  • Comhairle ardchaighdeáin buiséadachta a sholáthar atá ceaptha chun inbhuanaitheacht an airgeadais phoiblí a athbhunú/chothabháil

 

  • Torthaí oibre a áirithiú de réir spriocanna fioscacha rud a chiallaíonn, i measc nithe eile, monatóireacht a dhéanamh ar rioscaí fioscacha agus teagmhais a fhorbairt ar bhonn na rioscaí sin

 

  • I dtéarmaí cúrsaí lóistíochta, na gealltanais bhuiséadacha go léir a chomhlíonadh i gcomhréir leis na ceanglais intíre agus Eorpacha atá le comhlíonadh againn

 

  • Cáilíocht agus inrochtaineacht na ndoiciméad fioscach e.g. Cur i láthair Anailíseach ar an Státchiste a thabhairt isteach, chun trédhearcacht níos mó a éascú