Páipéir Oibre Taighde

Cuireann an fhoireann sa rannán eacnamaíochta páipéir oibre i dtoll a chéile go rialta ina ndéantear iniúchadh agus anailís ar shaincheisteanna maicreacnamaíocha, micreacnamaíocha agus fioscacha chun ceapadh beartas a stiúradh. Is anailís agus tuairimí na n-údar agus sin amháin a bhíonn leagtha amach sna páipéir oibre agus ní gá gurb iad tuairimí na Roinne Airgeadais ná an Aire Airgeadais iad. 

2017

Imeacht na Breataine as an Aontas Eorpach – Anailís Nochta ar Earnálacha Gheilleagar na hÉireann

Údair: Donal Smith, Mike Fahy, Brian Corcoran agus Brendan O’Connor, Márta 2017.

Tabhair ar aird: Is nuashonrú é an páipéar seo ar leagan níos sine den pháipéar a foilsíodh le Buiséad 2017 an 11 Deireadh Fómhair 2016. I ndiaidh fhoilsiú leagan Dheireadh Fómhair 2016, d’eisigh an CSO sonraí nuashonraithe atá san áireamh anois sa pháipéar athbhreithnithe.

 

2016

Réamhaisnéisiú ar Dhíbhoilsceoirí Trádála in Éirinn

Údair: Javier Papa agus John Harnett, Nollaig 2016

Ról na fianaise i mbeartas cánach agus i measúnú caiteachais cánach

Údair: David Hegarty agus Donal Lynch, Nollaig 2016

Measúnú Eacnamaíoch ar Chreidmheas Cánach R&D

Údair: Jean Acheson agus Rory Malone, Deireadh Fómhair 2016

Anailís ar fhorbairtí i bpraghsanna réadmhaoine le déanaí agus impleachtaí maidir le dliteanais agus toradh ioncaim Cáin Mhaoine Áitiúil

Údair: Brendan O’Connor agus Donal Lynch, Iris Riaracháin, Imleabhar 64, Uimh 1, Bealtaine 2016

 

2014

Athbhreithniú Litríochta ar na hÉifeachtaí Eacnamaíocha a bhaineann le Cáin Chorparáide

Údair: Brendan O’Connor agus Terence Hynes, cuid de Mheasúnacht Tionchair Eacnamaíoch ar Bheartas Cánach Corparáide na hÉireann, Deireadh Fómhair 2014

An Tionchar Eacnamaíoch atá ag an Earnáil atá faoi úinéireacht eachtrach in Éirinn

Údair: Brendan O’Connor, Shane Enright agus Mary Dalton, cuid de Mheasúnacht Tionchair Eacnamaíoch ar Bheartas Cánach Corparáide na hÉireann, Deireadh Fómhair 2014

Cainníochtú ar na hiarmhairtí Eacnamaíocha maidir le hathchóirithe struchtúracha roghnaithe in Éirinn

Údair: Brendan O’Connor, Laura Weymes, Terence Hynes, David Hegarty, Matt McGann agus Niamh Callaghan, Iúil 2014

Cur chuige Eacnamaíoch chun Creidmheas Cánach R&D a mheasúnú

Údair: Brendan O’Connor agus Terence Hynes, Bealtaine 2014

 

2013

Tionchar na hAille Paitinne ar Aschur Ceimice Cógaisíochta in Éirinn

Údair: Mary Dalton agus Shane Enright, Deireadh Fómhair 2013

Struchtúr chóras cánach na hÉireann agus roghanna maidir le hathchóiriú a chuireann le fás

Údar: Brendan O’Connor, Athbhreithniú Eacnamaíoch agus Sóisialta, Imleabhar 44, Uimh. 4, Geimhreadh 2013

Tionchar an Tionscnaimh Jabanna a Thomhas: Ar tugadh an laghdú CBL ar aghaidh agus ar cruthaíodh poist?

Údar: Brendan O’Connor, Administration Journal, Volume 60, Uimh. 4, Márta 2013