Feasachán Eacnamaíoch Míosúil

Cuirtear eolas nuashonraithe ar roinnt de na príomhfhorbairtí laistigh de gheilleagar na hÉireann ar fud réimse leathan earnálacha ar fáil gach mí i bhFeasachán Eacnamaíoch Míosúil na Roinne (MEB).  Leagtar amach sa bhfeasachán forbairtí fioscacha don Stát, chomh maith le bheith ina fhoinse réamhaisnéiseach cothrom-le-dáta ag an Roinn agus tugann léargas ar choinníollacha i roinnt de chomhpháirtithe trádála na hÉireann. Tá an foilseachán seo leagtha amach ar bhealach a bheidh tairbheach ó thaobh eolais do lucht mór léitheoireachta agus teacht acu air. Is féidir an MEB a úsáid mar chabhair le haghaidh taighde nó chun críocha cur i láthair.

Watch MEB Video