Cuir i Láthair Sheachtracha

Is minic le comhaltaí foirne sa Roinn Airgeadais a gcuid taighde féin a chur i láthair, agus an pobal a chur ar an eolas agus idirchaidreamh a bheith acu le saineolaithe in eagraíochtaí agus i ngníomhaireachtaí seachtracha náisiúnta agus idirnáisiúnta. Is anailís agus tuairimí na n-údar agus sin amháin atá leagtha amach sna cuir i láthair sin agus ní gá gur tuairimí na Roinne Airgeadais ná an Aire Airgeadais a bheadh iontu.

2017

IMEACHT NA BREATAINE AS AN AONTAS EORPACH: Nochtuithe Trádála Earnálacha Gheilleagar na hÉireann i gcomhthéacs na hEorpa

Arna chur i láthair ag: Mike Fahy, Donal Smith, Gavin Murphy, agus Brendan O’Connor, An Rannán Eacnamaíochta, An Roinn Airgeadais [IDIR LÁMHA] Cur i láthair chuig Comhdháil Bhliantúil IGEES,  an 8 Meitheamh 2017

Táirgiúlacht Ilfhachtóir: Meastacháin thrialacha, 1999-2014

Arna chur i láthair ag: Luke Rehill, CSO, Cur i láthair chuig Comhdháil Bhliantúil IGEES,  An 8 Meitheamh 2017

Feidhm Táirgeachta arna coigeartú ag Caipiteal Daonna

Arna chur i láthair ag: Martina Nacheva, An Roinn Airgeadais, Cur i láthair chuig Comhdháil Bhliantúil IGEES,  8 Meitheamh 2017

Dearcadh eacnamaíoch agus fioscach

Arna chur i láthair ag John McCarthy, Príomheacnamaí leis na cainteanna faoi phá, an 22 Bealtaine 2017

Dearcadh eacnamaíoch SPU 2017

Arna chur i láthair ag: John McCarthy agus an tAonad um Anailís Mhaicreacnamaíoch agus Réamhaisnéise, Cur i láthair chuig Comhairle Fhioscach Chomhairleach na hÉireann, an 31 Márta 2017

Imeacht na Breataine as an Aontas Eorpach – Anailís nochta ar earnálacha Gheilleagar na hÉireann

Arna chur i láthair ag: Donal Smith, Mike Fahy, Brian Corcoran, Brendan O’Connor, Lá Eolais maidir leis na Coimisiúin um Pá Íseal, an 9 Márta 2017

Uisce Éireann – ról na Roinne Airgeadais

Arna chur i láthair ag: John McCarthy, Príomheacnamaí ag an gComhchoiste Oireachtais maidir le Maoiniú d’Uisce Éireann sa Todhchaí, Eanáir 2017

 

2016

Saibhreas Teaghlaigh in Éirinn agus Tionchar Féideartha ar Cháin Rachmais

Arna chur i láthair ag: Donal Lynch (DoF), Martina Lawless (ESRI), Samhain 2016

Luaineacht Cánach Ioncaim

Arna chur i láthair ag:  Jean Acheson (DoF), Yota Deli (ESRI). Comhdháil Beartas Cánach na Roinne Airgeadais, Samhain 2016

Tionchar Idirnáisiúnta i gcás Tuairteanna Airgeadais

Arna chur i láthair ag: Donal  Smith, Deireadh Fómhair 2016

An Próiseas Buiséadach in Éirinn – na hathruithe is déanaí agus forás sa todhchaí

Arna chur i láthair ag: John McCarthy, Príomheacnamaí ag comhdháil PAII, Bealtaine 2016

Dul i ngleic le míchothromaíochtaí, rioscaí agus coigeartú – taithí na hÉireann

Arna chur i láthair ag: John McCarthy, Príomheacnamaí ag comhdháil an Choimisiúin Eorpaigh, Aibreán 2016

Praghsanna a réamhaisnéisiú i dtimpeallacht íseal boilscithe.  Cur chuige imdhealaithe sa ghearrthéarma

Arna chur i láthair ag: John Harnett agus Javier Papa, Márta 2016

 

2015

Treoirlínte Measúnaithe maidir le Caiteachas Cánach na Roinne Airgeadais agus Dreasachtaí Mhargadh na Tithíochta

Arna chur i láthair ag: David Hegarty agus Alan Barrett (ESRI), An Chomhdháil um Beartas Cánach, Samhain 2015

Tionchar dáilte maidir le hAthchóiriú Cánach a chuireann le Fás

Arna chur i láthair ag: Brendan O’Connor, Terence Hynes agus David Haugh (OECD), An Chomhdháil um Beartas Cánach, Samhain 2015

Comhdhlúthú fioscach agus athchóiriú struchtúrach – taithí na hÉireann

Arna chur i láthair ag: John McCarthy, Príomheacnamaí ag Comhdháil Aireacht Airgeadais na Gearmáine, Beirlín, Márta 2015

 

2014

Rialacha fioscacha agus an comhardú struchtúrach – i gcás geilleagar beag oscailte

Arna chur i láthair ag: John McCarthy, Príomheacnamaí ag comhdháil Bruegel, An Bhruiséil, Samhain 2014

Ceardlann Eacnamaíoch Bhaile Átha Cliath, Tionchair Fhás Eacnamaíoch na Leasuithe Struchtúrtha in Éirinn

Arna chur i láthair ag: Brendan O’Connor agus Laura Weymes, Deireadh Fómhair 2014

Cumann Meastóireachta na hEorpa, Meastóireacht ar Chaiteachas Cánach in Éirinn

Arna chur i láthair ag: Brendan O’Connor agus Donal Lynch, Deireadh Fómhair 2014

Tionchar Eacnamaíoch don Earnáil faoi Úinéireacht Eachtrach in Éirinn

Arna chur i láthair ag: Brendan O’Connor & Shane Enright, An Chomhdháil um Beartas Cánach, Deireadh Fómhair 2014

Breithnuithe maidir le Moltaí a bhaineann go sonrach le hÉirinn 2014

Arna chur i láthair ag: John McCarthy, Príomheacnamaí ag seimineár IIEA-an Choimisiúin Eorpaigh, Baile Átha Cliath, Meitheamh 2014 Is féidir féachaint ar chur i láthair John anseo.

Clár cúnaimh airgeadais na hÉireann – bealach isteach, bealach amach agus ceachtanna a foghlaimíodh

Arna chur i láthair ag: John McCarthy, Príomheacnamaí ag Comhdháil Eacnamaíoch Nicosia, Bealtaine 2014

Rialachas Eacnamaíoch iar-Troika – impleachtaí d’Éirinn

Arna chur i láthair ag: John McCarthy, Príomheacnamaí ag Comhdháil an Choimisiúin Eorpaigh, Baile Átha Cliath, Aibreán 2014

 

2013

Ceardlann Eacnamaíoch Bhaile Átha Cliath, Struchtúr chóras cánach na hÉireann agus roghanna maidir le hathchóiriú a chuireann le fás

Arna chur i láthair ag: Brendan O’Connor, Deireadh Fómhair 2013