Beartas Eachnamaíoch

Tá an Rannán freagrach as anailís mhaicreacnamaíoch, réamhaisnéisiú agus beartas buiséadach. Tá sí freagrach as straitéisí a fhorbairt do gheilleagar na hÉireann agus ionchur a dhéanamh maidir le beartais earnála agus eile a théann i bhfeidhm ar an ngeilleagar a fhorbairt, lena n-áirítear cánachas.