An Grúpa maidir le Cobhsaíocht Airgeadais (FSG)

Department of Finance logoCentral Bank of Ireland logoNational Treasury Management Agency logo

 

Is fóram atá sa Ghrúpa maidir le Cobhsaíocht Airgeadais (FSG) ag oifigigh sinsearacha sa Roinn Airgeadais (an tArd-Rúnaí, an Dara Rúnaí), sa Bhanc Ceannais (an Gobharnóir, an Leas-Ghobharnóir) agus i nGníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (an Príomh-Fheidhmeannach, an Stiúrthóir maidir le Cistíocht agus Bainistíocht Fiachais) chun ceisteanna maidir le cobhsaíocht airgeadais a phlé.

Tháinig an FSG i gcomharbacht ar Ghrúpa na bPríomhoifigeach agus leagtar béim níos mó ar réamh-mheasúnacht roimh ré maidir leis an gcobhsaíocht airgeadais.  Tá an bhéim sin ag teacht le moltaí an Fhiosrúcháin faoi chúrsaí Baincéireachta agus le measúnacht an IMF sa bhliain 2016 ar earnáil ghnóthaí airgeadais na hÉireann.

Tagann ról agus cúraimí an FSG leis an gcuspóir ghinearálta bonn treise a chur faoi na socruithe is fearr don chobhsaíocht airgeadais trínar féidir:

  • plé oscailte a dhéanamh, bunaithe ar mhalartú éifeachtúil eolais, agus comhordú a dhéanamh maidir le polasaithe i ndáil leis an earnáil airgeadais a d’fhéadfadh a bheith ina gcur isteach ar an gcobhsaíocht airgeadais.
  • measúnacht a dhéanamh ar ábhar baoil agus pleananna teagmhais cuí a chur ar bun.

Is iondúil go mbíonn cruinniú in aghaidh na míosa ag an FSG.  Déanfar cuntas ar an gcruinniú a fhoilsiú trí mhí i ndiaidh a thionól.

Is féidir leis an FSG a shocrú go bhfágfar faisnéis ar lár ón taifead poiblí a bheadh faoi rún ó taobh cúrsaí dlí nó cúrsaí tráchtála, sa chás go bhfuil faisnéis maoirseachta san áireamh nó sa chás gurb é leas an phobail an fhaisnéis a fhágáil ar lár.

An Grúpa maidir le Cobhsaíocht Airgeadais (FSG) Téarmaí Tagartha