Ráiteas ar na hImeachtaí Sáruithe i ndáil le Cúnamh Stáit a Aisghabháil ó Apple

Níor ghlac Éire riamh le hanailís an Choimisiúin ar an gCinneadh Cúnamh Stáit a thabhairt do Apple.

Rinneamar soiléir i gcónaí é áfach, go bhfuil an Rialtas go hiomlán tiomanta a chinntiú go dtéitear i mbun aisghabhála gan mhoill ar an gcúnamh stáit a fuair Apple agus tá lear suntasach acmhainní á gcur ar fáil don aisghabháil sin lena chinntiú go ndéantar sin a bhaint amach.  Tugann Éire aird iomlán ar dhlí an Aontais Eorpaigh.

Is údar díomá dúinn go bhfuil an gníomh seo glactha ag an gCoimisiún anois in aghaidh na hÉireann.

Thug oifigigh agus saineolaithe na hÉireann faoi dhianobair lena chinntiú go gcomhlíonfadh an Stát a cuid dualgas aisghabhála chomh luath agus is féidir, agus bhí siad i dteagmháil ar feadh an ama leis an gCoimisiún Eorpach agus Apple i ndáil le gach gné den phróiseas seo le hos cionn bliana anuas.

Is mór an trua é go bhfuil an beart seo glactha ag an gCoimisiún, go háirithe nuair is cás é seo a bhfuil suim an-mhór aisghabhála i gceist.  Tá dul chun cinn ollmhór déanta ag Éirinn ar an ábhar casta seo agus is gearr go mbunófar an ciste eascró, ag teacht le dlíthe bunreachtúla na hÉireann agus dlíthe an Aontais Eorpaigh.

Leanfaidh an obair chun ciste eascró a bhunú chun déileáil leis an aisghabháil is mó go dtí seo, d’ainneoin go bhfuil an chéim neamhriachtanach seo glactha ag an gCoimisiún. 

 

CRÍOCH

Dé Céadaoin an 4 Deireadh Fómhair, 2017

 

Teagmháil:

Deborah Sweeney [Comhairleoir Preasa an Aire Donohoe] – 086 858 6878

Aidan Murphy [Preasoifigeach, An Roinn Airgeadais – 085 886 6667

An Phreasoifig, An Roinn Airgeadais – pressoffice@finance.gov.ie – 01 676 0336