Ráiteas ón Aire Donohoe ar phost Leas-Uachtarán an ECB.

Ag cruinniú an lae inniu (Dé Luain) a bhí ag Airí Airgeadais an Ghrúpa Euro sa Bhruiséil, dheimhnigh an tAire Airgeadais agus Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, Paschal Donohoe TD, a chinneadh toghchán Leas-Uachtaráin nua ar Bhanc Ceannais na hEorpa (an ECB) trí chomhthoil a éascú.

Ag labhairt dó ón mBruiséil, dúirt an tAire Donohoe: “Bhí áthas orm Gobharnóir ár mBainc Ceannais, an tOllamh Philip Lane, a ainmniú níos túisce an mhí seo do phost Leas-Uachtarán an ECB. Creidim gur iarrthóir thar a bheith cáilithe é an tOllamh Lane a bheadh thar cionn mar chomhalta ar Bhord Feidhmiúcháin an Bhainc Ceannais Eorpaigh.

“Agus mé ag labhairt le mo chomh-Airí Airgeadais roimh chruinniú an lae inniu, fuair mé aiseolas an-dearfach agus tacaíocht le haghaidh na hiarrthóireachta ó go leor Ballstát a dhearbhaigh go mbeadh Philip an-cháilithe don phost.

“Ach creidim go bhfuil sé riachtanach go mbeadh toghchán Leas-Uachtaráin nua ar an ECB bunaithe ar chomhthoil, agus nach mbeadh aon easaontas faoi. Sa chomhthéacs sin, chinn mé go mb’fhearr do limistéar an Euro, ar an iomlán, iarrthóireacht Philip a tharraingt siar roimh aon vóta.

“Is mian liom comhghairdeas a dhéanamh le mo chomhghleacaí Spáinneach, Luis de Guindos, a bhfuil an-obair déanta aige mar Aire Airgeadais na Spáinne a sheasfaidh dó sa phost nua seo táim cinnte. Ba mhaith liom gach rath a ghuí air ina phost nua amach anseo. Ba mhaith liom freisin a rá arís gur mór agam an méid a rinne an tOllamh Philip Lane agus é ina iarrthóir don phost, agus gur moladh a chumas agus a shaineolas go forleathan i rith an phróisis.”

CRÍOCH

Dé Luain, 19 Feabhra 2018

 

Nótaí d’Eagarthóirí:

Bhreith cruinniú an Ghrúpa Euro an 19 Feabhra ainmniúcháin ar phost Leas-Uachtarán an ECB. An 20 Feabhra, tá Comhairle na nGnóthaí Eacnamaíocha agus Airgeadais d’Airí Airgeadais an Aontais Eorpaigh le glacadh go foirmiúil le moladh don Chomhairle Eorpach, a mholann Luis de Guindos, Aire na Spáinne don Gheilleagar agus don Iomaíochas, mar an chéad Leas-Uachtarán eile ar Bhanc Ceannais na hEorpa. An 22 Márta, i ndiaidh dul i mbun comhairliúcháin le Banc Ceannais na hEorpa agus le Parlaimint na hEorpa, tá an Chomhairle Eorpach de Cheannairí Stáit nó Rialtais an Aontais Eorpaigh leis an gcinneadh deireanach a dhéanamh.

 

Teagmháil:

Deborah Sweeney – Preas-Chomhairleoir don Aire Donohoe – +353 86 858 6878

Aidan Murphy – Preas-Oifigeach, an Roinn Airgeadais – +353 85 886 6667