An tOrdú um Thosach Feidhme chun an Clár Rannpháirtíochta um Príomhfhostaithe a achtú sínithe ag an Aire Donohoe

Shínigh an tAire Airgeadais agus Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, Paschal Donohoe T.D., an tOrdú um Thosach Feidhme chun Alt 10 den Acht Airgeadais 2017, an Clár Rannpháirtíochta um Príomhfhostaithe, a achtú.

Foilsíodh an tOrdú um Thosach Feidhme inniu, an 29 Eanáir 2018, ar láithreán gréasáin Leabhar Reachtanna na hÉireann.

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach scéim KEEP faoi rialacha um Chúnamh Stáit an AE an 19 Nollaig 2017 .

Tá an Clár Rannpháirtíochta um Príomhfhostaithe dírithe ar chúnamh a thabhairt do SMEanna in Éirinn dul i gcomórtas le fiontair níos mó chun príomhfhostaithe a mhealladh agus a choinneáil.  Cruthóidh sin modh cánach níos tairbhí chun caitheamh le gnóthachain a thiocfaidh chun cinn ar fheidhmiú roghanna na scaireanna cáilithe arna bhfáil ag cuideachtaí SME. Nuair atá KEEP i gceist, ní bheidh aon ghnóthachain a réadófar ar fheidhmiú roghanna scaireanna cáilithe a ceadaíodh le linn na tréimhse an 1 Eanáir go dtí an 31 Nollaig 2023 faoi réir ag cáin ioncaim, PRSI ná USC ag dáta an fheidhmithe.   Beidh an gnóthachan faoi réir ag Cáin Ghnóthachan Caipitiúil ar dhiúscairt scaireanna sa todhchaí.

CRÍOCH

29 Eanáir 2018

 

Teagmháil:

Aidan Murphy – Preasoifigeach, An Roinn Airgeadais – +353 (0)85 886 6667 pressoffice@finance.gov.ie