Pléann an tAire Noonan an Breatimeacht leis an Seansailéir Hammond

Tar éis fhoilsiú na litreach ón bPríomh-Aire May chuig an Uachtarán Tusk, inar thug sí fógra faoi rún na Ríochta Aontaithe éirí as an Aontas Eorpach, bhí glao teileafóin ag Michael Noonan TD, an tAire Airgeadais, inniu leis an Uas. Philip Hammond, Seansailéir Státchiste na Ríochta Aontaithe. Tháinig an glao teileafóin sin sna sála ar an teagmháil rialta idir an bheirt Airí airgeadais, rud lenar áiríodh cuairt a thug an tAire Noonan ar Londain i mí Mheán Fómhair 2016 agus cuairt a thug an Seansailéir Hammond ar Bhaile Átha Cliath i mí Eanáir 2017. Buaileann an tAire Noonan agus an Seansailéir Hammond lena chéile ag cruinnithe de chuid Airí airgeadais AE.

Ag labhairt dó inniu tar éis an ghlao, dúirt Michael Noonan TD, an tAire Airgeadais:

“Bhí plé cuiditheach agam leis an Seansailéir Hammond ar na tosaíochtaí a phléifear san idirbheartaíocht le teacht. Chuir mé in iúl don Seansailéir Hammond go bhfuil Éire lántiomanta dá Ballraíocht den Aontas Eorpach a choinneáil agus go mbeimid ag dul i mbun idirbheartaíochta mar chuid d’Aontas an 27 san idirbheartaíocht le teacht. Tá caidreamh an-láidir againn leis an Aontas Eorpach agus leis an Ríocht Aontaithe araon agus tá rún daingean againn iad a chothabháil. Ba mhaith linn go mór go ndéanfadh an Ríocht Aontaithe an caidreamh ba dhlúithe ab fhéidir a choinneáil leis an Aontas Eorpach tar éis di éirí as an Aontas.”

“D’fháiltigh mé roimh an litir agus an ráiteas ón bPríomh-Aire May. Leagadh béim iontu ar an gcaidreamh uathúil stairiúil atá ann idir an Ríocht Aontaithe agus Éire agus tugadh soiléiriú iontu ar na tosaíochtaí a ndíreofaí orthu, lena n-áirítear coinneáil na gComhlimistéar Taistil agus a chinntiú nach n-athbhunófaí teorainn chrua le Tuaisceart Éireann”.

“Chomhaontaíomar go bhfuil sé tábhachtach go ndéanann an dá pháirtí a ndícheall ina róil féin san idirbheartaíocht a chinntiú gur ar bhealach eagraithe a dhéantar an idirbheartaíocht agus go n-imíonn an Ríocht Aontaithe as an Aontas Eorpach gan cur isteach go mór ar shaoránaigh agus ar ghnó.”

CRÍOCH

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, déan teagmháil le:

David Byrne – Urlabhraí don Aire Airgeadais

pressoffice@finance.gov.ie 086 026 7978