Labhraíonn an tAire Noonan faoin rún atá ag Richie Boucher éirí as Banc na hÉireann

Tugann Michael Noonan TD, an tAire Airgeadais, dá aire an fógra a thug Banc na hÉireann inniu á rá go bhfuil rún ag an Uas. Richie Boucher éirí as a phoist mar Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin agus Stiúrthóir roimh dheireadh na bliana 2017.

Ag labhairt dó faoi chinneadh an Uas. Boucher, dúirt Michael Noonan TD, an tAire Airgeadais:

“Ghlac an tUasal Boucher a ról mar Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin ar Bhanc na hÉireann le linn tréimhse fhíorstrusmhar do Ghrúpa Bhanc na hÉireann agus d’earnáil baincéireachta na hÉireann go ginearálta. Faoi mhaoirseacht an Uasail Boucher, d’éirigh le Banc na hÉireann teacht amach as an tréimhse dhoiligh sin agus, rud ba thábhachtaí fós, d’fhill sé chun brabúsachta sa bhliain 2014 agus tháinig sé amach as a Phlean Athstruchtúraithe, rud ar údaraigh an tAontas Eorpach é, i mí na Nollag 2016.

Anuas air sin, de réir mar a bhí staid airgeadais Bhanc na hÉireann ag feabhsú, bhí an Stát in ann airgead a shaothrú as a infheistíochtaí fiachais sa Bhanc ar phraghas lenar uasmhéadaíodh an toradh don cháiníocóir agus is sócmhainn luachmhar fós é an leas cothromais atá ag an Stát sa Bhanc go fóill.”

“Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis an Uasal Boucher as an tiomantas, as an ngairmiúlacht agus as an treallús a léirigh sé sa ról agus guím gach rath air ina chuid gníomhaíochtaí amach anseo.”

CRÍOCH