Fáilte curtha ag an Aire Donohoe roimh Shuirbhé Geilleagrach an OECD ar Éirinn le haghaidh 2018

Sheol an tAire Airgeadais agus Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, Paschal Donohoe TD, agus Ard-Rúnaí an OECD, an tUasal Angel Gurría, OECD Economic Survey – Ireland 2018 inniu (Déardaoin). Tá measúnú mionsonraithe sa suirbhé seo ar fheidhmíocht agus ionchais gheilleagracha na hÉireann. Tá roinnt moltaí tábhachtacha sa suirbhé freisin chun cur le seasmhacht gheilleagar na hÉireann agus caighdeáin mhaireachtála a fheabhsú tuilleadh.

Ag labhairt dó ag seoladh shuirbhé an OECD, dúirt an tAire Donohoe: “Cuirim fáilte mhór roimh an suirbhé geilleagrach is deireanaí ó OECD. Tá an measúnú ar gheilleagar na hÉireann cuimsitheach, cothrom agus cuiditheach. Léirítear téarnamh láidir sa gheilleagar agus feabhsuithe lena mbaineann san fholláine ón suirbhé deiridh a rinneadh in 2015, agus sainaithnítear réimsí atá le feabhsú tuilleadh.

“Meabhraítear sa suirbhé go bhfuil an téarnamh tar éis leathnú agus go bhfuiltear ag súil go leanfaidh sé ar aghaidh ag luas níos inbhuanaithe as seo go ceann dhá bhliain. Léirítear folláine d’ardchaighdeán – cé go moltar feabhsuithe eile i réimsí ar nós tithíochta, sláinte agus daoine a chur ag obair.

“Tugaim chun suntais freisin gur leagadh béim sa suirbhé ar na dúshláin agus na héiginnteachtaí ardaithe, mar gheall ar Bhreatimeacht i measc cúrsaí eile, atá os comhair na hÉireann sa mheántéarma. Thug mé aird freisin ar a chonclúidí, go háirithe an chuid a bhaineann leis an tábhacht a bhaineann lenár seasamh fioscach a fheabhsú agus seasmhacht ár ngeilleagair a fheabhsú i dtimpeallacht thar a bheith éiginnte.

“Tá an-chur amach ar an gcur chuige críochnúil d’ardchaighdeán a úsáideann an OECD ina chuid anailíse. Tá an suirbhé seo tábhachtach chun cur le breithniú an Rialtais ar a chur chuige i leith aghaidh a thabhairt ar na dúshláin agus na deiseanna a bheidh os ár gcomhair as seo go ceann deich mbliana.”

Críoch

8 Márta 2018

 

Nótaí d’Eagarthóirí:

Tugann an OECD faoi shuirbhéanna geilleagracha ar bhallstáit gach re bliain nó mar sin. I gcás na hÉireann, is garspriocanna tábhachtacha iad a dtugtar an-aird orthu sa bhaile agus thar lear. Foilsíodh an Suirbhé Geilleagrach deiridh ar Éirinn i mí Mheán Fómhair 2015. Thaistil Ard-Rúnaí an OECD, Angel Gurría, go Baile Átha Cliath le haghaidh sheoladh an tsuirbhé seo.

Bhí Éire i measc bhallstáit bhunaithe an OECD in 1961. I dtír bheag, tá buntáistí móra ag baint le ballraíocht in eagraíocht idirnáisiúnta ghairmiúil spriocdhírithe dá leithéid (tá 34 ballstát aige). Bíonn fáil ar anailís d’ardchaighdeán agus treoracha beartais dá bharr, agus an deis cur le timpeallacht na mbeartas geilleagrach go hidirnáisiúnta i dteannta geilleagair níos mó.

Suirbhé OECD