Cuireann an tAire Donohoe fáilte roimh an rátáil idirnáisiúnta is airde maidir le trédhearcacht chánach a bheith bainte amach ag Éirinn

Tá Fóram Domhanda OECD tar éis an rátáil idirnáisiúnta is airde maidir le trédhearcacht chánach agus malartú faisnéise a bhronnadh ar Éirinn.

Is é atá i bhFóram Domhanda OECD ar Thrédhearcacht agus Malartú Faisnéise chun críocha Cánach ná creat iltaobhach le haghaidh trédhearcacht chánach agus comhroinnt faisnéise, ar creat é ina mbíonn os cionn 140 dlínse páirteach ar chomhchéim lena chéile.

Tá na chéad deich gcinn de thorthaí próisis nua fheabhsaithe piara-mheasúnúcháin foilsithe ag Fóram Domhanda OECD.  Fuair trí dhlínse – Éire, Oileán Mhuirís agus an Iorua – an rátáil fhoriomlán is airde agus is féidir, is é sin, “Comhlíontach.”  Fuair sé cinn eile – an Astráil, Beirmiúda, Ceanada, Oileáin Cayman, an Ghearmáin agus Catar – an rátáil “Comhlíontach go formhór.” Rinneadh Iamáice a rátáil mar “Comhlíontach go páirteach.”

Chuir an tAire Airgeadais agus Caiteachais Phoiblí & Athchóirithe, an tUas. Pascal Donohoe T.D., fáilte roimh an rátáil. Arsa an tAire:

“Cuirim fáilte roimh chinneadh Fhóram Domhanda OECD a rátáil is airde maidir le trédhearcacht chánach agus malartú faisnéise a bhronnadh ar Éirinn.  Is ionann toradh an athbhreithnithe atá déanta ag an bhFóram Domhanda ná aitheantas a thabhairt do thiomantas leantach na hÉireann i leith na gcaighdeán idirnáisiúnta is airde maidir le trédhearcacht chánach.  Tá Éire ag leanúint de ról gníomhach a bheith aici i ndáil leis an obair dhomhanda a ghabhann le hathchóiriú an chórais idirnáisiúnta cánach corparáide.”

CRÍOCH

22 Lúnasa 2017

Teagmháil:pressoffice@finance.gov.ie 01-6760336