Fáilte curtha ag an Aire Donohoe roimh dhiúltú Choimisiún an Aontais Eorpaigh do ghearán faoi chúnamh líomhnaithe Stáit NAMA

D’fháiltigh an tAire Airgeadais agus Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, Paschal Donohoe TD, inniu (Déardaoin) roimh chinneadh an Choimisiúin Eorpaigh diúltú do ghearán a cuireadh faoi bhráid na hArd-Stiúrthóireachta Iomaíochta faoi chúnamh líomhnaithe a bhain le gníomhaíocht NAMA i dtionscadail chónaithe atá inmharthana ó thaobh tráchtála agus faoi smacht a fhéichiúnaithe agus a ghlacadóirí a mhaoiniú.

Dúirt an tAire Donohoe faoin gcinneadh: “Leathnaíodh clár maoinithe cónaithe NAMA in 2015 chun freastal ar 20,000 aonad a chur ar fáil ar láithreáin a d’urraigh a iasachtaí faoi 2020. Fáiltíodh roimh an sprioc uaillmhianach sin toisc gur chuir sé ar chumas NAMA cur lena thorthaí ó na sócmhainní sin i bhfad níos mó ná mar a dhéanfadh le straitéis inmharthana eile. Ag an am céanna cuirtear aonaid chónaithe a theastaíonn go géar ar fáil don mhargadh tráth a bhfuil an soláthar lag go maith.

Fáiltím roimh chinneadh na hArd-Stiúrthóireachta Iomaíochta maidir leis an ngearán seo. Tá sé ar chumas NAMA anois leanúint ar aghaidh ag soláthar an líon is mó is féidir d’aonaid tithíochta a chuirtear ar fáil ó láithreáin faoi úinéireacht a fhéichiúnaithe agus a ghlacadóirí. Chuir an straitéis sin le thart ar 7,200 áit chónaithe a thógáil ó 2014 i leith agus cuirfear ar chumas NAMA a bharrachas tuartha €3bn a chur ar fáil, a fhabhróidh don Stát as seo go ceann cúpla bliain.”

CRÍOCH

25 Eanáir 2018

 

Teagmháil:

Aidan Murphy – Preas-Oifigeach, an Roinn Airgeadais – +353 (0)85 886 6667 pressoffice@finance.gov.ie