Fáilte curtha ag an Aire Donohoe roimh fhigiúirí CSO a léiríonn go bhfuil méadú maith ar fhostaíocht

  • Tháinig méadú 48,100 (2.2%) ar fhostaíocht sa tríú ráithe de 2017, mar ab amhlaidh sa ráithe chéanna an bhliain roimhe sin.
  • Méadú 113,900 (6.9%) ar fhostaíocht lánaimseartha le linn na tréimhse céanna –dul chun cinn maith.
  • Ní raibh an leibhéal fostaíochta chomh hard ó 2008 is atá anois. Tá méadú ar fhostaíocht taifeadta sna 21 ráithe deireanacha as a chéile.
  • Baineann an méadú ar fhostaíocht le réimse leathan – agus méadú bliantúil ar fud na n-earnálacha agus réigiún ar fad mó de réir mar atá taifeadta ag an CSO.
  • Ba 6.2% an ráta dífhostaíochta i mí na Nollag.

Léiríonn Suirbhé an lae inniu (16 Eanáir 2018) ar Lucht Saothair (LFS) a d’fhoilsigh an CSO go raibh méadú leanúnach ar fhostaíocht sa tríú ráithe de 2017.

Dúirt an tAire Airgeadais Paschal Donohue T.D. agus é ag cur fáilte roimh na bhfigiúirí:

“Léiríonn figiúirí an lae inniu go bhfuil líon na ndaoine atá i bhfostaíocht ag méadú i gcónaí agus go raibh méadú 48,100 ar phostanna le linn na bliana go dtí an tríú ráithe in 2017.

Bhí méadú ar fhostaíocht 21 ráithe as a chéile rud a d’fhág nach raibh an leibhéal fostaíochta chomh ard sa tír ó 2008. Go ríthábhachtach baineann an fás seo réimse leathan agus méadú bliantúil taifeadta i bhformhór na n-earnálacha agus na réigiún.

Ag teacht leis sin, tá dífhostaíocht ag titim agus ba 6.2% an ráta dífhostaíochta i mí na Nollag. Ábhar misnigh é go bhfuil laghdú ar dhífhostaíocht fhadtéarmach agus freisin i ráta na dífhostaíochta i measc na n-óg.

Tá an rialtas tiomanta gur mar sin a leanfaidh cúrsaí fostaíochta agus leanfar ag cur beartas i bhfeidhm chun go mbeidh na coinníollacha ann a theastaíonn chun margadh saothair láidir a choinneáil sa tsiúl. Tá na beartais is deireanaí mar laghduithe forchéimnithe ar an ualach cánach saothair agus cúram leanaí ar chostas réasúnach, atá leagtha amach chun gur fiú do dhaoine a bheith ag obair, ag cur leis na treochtaí dearfacha seo.

Críoch

 

Teagmháil:

Deborah Sweeney, Comhairleoir Preasa an Aire Donohoe – 086 858 6878

Aidan Murphy, Preasoifigeach, An Roinn Airgeadais – 085 886 6667

pressoffice@finance.gov.ie