Tugann an tAire Donohoe an t-eolas is déanaí maidir le Buiséad 2018 i Luimneach agus i nGaillimh

Tá an tAire Airgeadais agus Caiteachas Phoiblí agus Athchóirithe, Paschal Donohoe, Teachta Dála, i Luimneach agus i nGaillimh inniu (20-10-2017) mar chuid de chlár réigiúnach le plé a dhéanamh ar Bhuiséad 2018.

Le linn a chuairte, atá ar siúl i gcomhar leis na hÚdaráis Áitiúla, áit a mbeidh sé ag tabhairt aitheasc d’aíonna a bhfuil cuireadh faighte acu, cuirfidh sé príomhthorthaí Bhuiséad 2018 i láthair agus tabharfaidh sé cluas éisteachta do thuairimí ghrúpaí gnó, eagraíochtaí agus líonraí áitiúla.

Ag labhairt dó roimh an ócáid, dúirt an tAire Donohoe, ‘Mar thoradh a Bhuiséad 2018, beidh bonn láidir cuntasaíochta faoin tír den chéad uair le deich mbliana. Tar éis aistear fada, a raibh an uile dhuine sa tír seo air, is buaicphointe suntasach atá anseo. In ainneoin a bhfuil bainte amach againn tá bóthar fada fós romhainn. Ach tá an iliomad deiseanna amach romhainn freisin. Is fúinne atá sé, mar náisiún a chinntiú go dtapaítear na deiseanna sin. Is é sin an fáth a bhfuil an cur chuige a dtabharfaimid aghaidh air chomh tábhachtach ó thaobh bainistíocht a dhéanamh ar gheilleagar na tíre agus ar an mbealach a ndéanfaimid soláthar do mhuintir na tíre, anois agus sna blianta atá amach romhainn’. 

“Tá athrú as cuimse tagtha ar an tír le blianta beaga anuas. Ar bhonn náisiúnta, tá dífhostaíocht ag an leibhéal is ísle le deich mbliana anuas, tá bainistiú á dhéanamh againn ar airgeadas poiblí ar bhealach atá thar a bheith cúramach agus fadbhreathnaitheach agus tá an ghaoth inár gcuid seolta arís! Tá sé in am againn anois féachaint ar an am atá romhainn agus a dhul i mbun pleanála. Cinnteoimid, trí chur chuige ciallmhar a ghlacadh i leith caiteachas agus infheistíocht sa bhonneagar atá riachtanach, go bhfuilimid feistithe go maith do pé ní atá romhainn amach. Cuirfimid, trí arduithe inacmhainne i gcaiteachas, torthaí sláinte agus oideachais níos fearr ar fáil; cinnteoimid go bhfuil luach saothair ag baint le hobair, go bhfuil tithíocht chuí curtha ar fáil agus go bhfuil níos mó altraí, dochtúirí agus Gardaí fostaithe le freastal ar riachtanais an gheilleagair agus na sochaí atá ag dul i méid.

“Tugann mo thuras ar Luimneach agus ar Ghaillimh an tseachtain seo an deis dom éisteacht go pearsanta lena bhfuil le rá ag na daoine. Tá cúrsaí go maith faoi láthair ach tá go leor eile le baint amach againn. Táim dóchasach maidir leis an am atá romhainn agus tá Buiséad curtha i láthair agam atá leagtha amach le cosaint a dhéanamh ar airgeadas, cothromas a chur chun cinn, feabhsúcháin leanúnach a chur ar shaol ár muintire agus infheistíochtaí atá stuama agus fadtéarmach a dhéanamh a rachaidh chun leasa dúinn amach anseo. Táim ag tnúth go mór lena bheith rannpháirteach le gnóthais agus eagraíochtaí áitiúla i Luimneach agus i nGaillimh agus deis a fháil éisteacht lena gcuid pleananna don todhchaí agus lena bhfuil siad ag súil leis don tír.”

 

CRÍOCH

Teagmháil:

Deborah Sweeney, Comhairleoir Preasa don Donohoe – 086 858 6878

Aidan Murphy, Preasoifigeach, an Roinn Airgeadais – 085 886 6667