Síníonn an tAire Donohoe Rialacháin AE ina ndlí chun cosaint bhreise a thabhairt d’íocaíochtaí tomhaltóirí

Inniu (Dé hAoine)shínigh an tAire Airgeadais, an tUasal Paschal Donohoe T.D. rialacháin- Rialacháin an Aontais Eorpaigh 2018 (Seirbhísí Íocaíochta)- chun éifeacht a thabhairt don Treoir leasaithe maidir le Seirbhísí Íocaíochta nó “PSD2” (Treoir (AE) 2015/2366 [1])

Dúirt an tAire Donohoe: “Is mian le tomhaltóirí a chinntiú go bhfuil a gcuid íocaíochtaí sábháilte nuair a bhíonn siad ag siopadóireacht nó i mbun íocaíochta, bíodh sé sa siopa nó ar líne. Cinnteoidh PSD2 go bhfuil cearta níos láidre ag tomhaltóirí agus go bhfuil rogha níos fearr acu agus na seirbhísí íocaíochta á n-úsáid acu”.

Is é an príomhchuspóir atá le PSD2 na rialacha maidir le margadh aonair AE d’íocaíochtaí a chomhoiriúnú a thuilleadh, agus é mar aidhm leis margadh íocaíochtaí Eorpaigh níos comhtháite agus níos éifeachtúla a chruthú. Is iad na príomhathruithe a bhainfidh le PSD2 ná go gcuimseofar ann dhá chatagóir nua de sholáthróirí seirbhísí airgeadais a mbeidh rialú le déanamh orthu, tabharfar cosaint níos fearr do thomhaltóirí agus cuirfear rialacha nua i bhfeidhm maidir le fíordheimhniú láidir custaiméara agus cumarsáid slán a bhfuil sé beartaithe leo íocaíochtaí a dhéanamh níos sábháilte.

Tiocfaidh formhór fhorálacha an PSD2 i bhfeidhm an 13 Eanáir 2018. Tiocfaidh líon beag forálacha i bhfeidhm 18 mí ón dáta a dtiocfaidh na caighdeáin rialála theicniúla ar fhíordheimhniú láidir custaiméara agus na caighdeáin chumarsáide choitianta oscailte daingne i bhfeidhm.

I.R. Uimh. 6 de 2018 – Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Seirbhísí Íocaíochta) 2018

CRÍOCH

An 12 Eanáir 2018

 

Teagmháil:

Aidan Murphy, Preasoifigeach, An Roinn Airgeadais – 085 886 6667, aidan.murphy@finance.gov.ie

 

Nóta d’Eagarthóirí

Cuireann PSD2 leis an gcreat a bunaíodh ar dtús leis an Treoir maidir le Seirbhísí Íocaíochta  [2] in 2007, ag cur athruithe i bhfeidhm chun dul i ngleic leis an mborradh gasta atá ar líon na n-íocaíochtaí leictreonacha agus soghluaiste agus na cineálacha eile seirbhísí íocaíochta atá tagtha ar an margadh.

Áirítear ar na príomhathruithe a tháinig i bhfeidhm mar gheall ar na rialacha nua:

  • Ceanglais slándála déine a chur i bhfeidhm i leith íocaíochtaí leictreonacha a thionscnamh agus a phróiseáil agus sonraí airgeadais an tomhaltóra a chosaint.
  • Margadh íocaíochta an AE a oscailt do chomhlachtaí a thairgíonn seirbhísí íocaíochta gnó-dhírithe atá bunaithe ar rochtain, le cead ó úinéir an chuntais, chuig cuntais íocaíochta – “soláthróirí seirbhísí tionscnaimh íocaíochta” mar a thugtar orthu agus “soláthróirí seirbhísí faisnéise cuntas”;
  • Feabhsú ar chearta tomhaltóirí, ar a n-áirítear laghdú sa dliteanas ar íocaíochtaí neamh-údaraithe go dtí €50 (€75 cheana) agus an ceart ar aisíoc neamhchoinníolach ar dhochair dhíreacha i euro do thomhaltóirí a chur sa reachtaíocht;
  • Toirmeasc ar fhormhuirear ceannaithe ar chártaí creidmheasa nó ar chártaí dochair an tomhaltóra a chumhdaítear leis an Rialachán Táille Idirmhalartaithe (formhór mór de chártaí creidmheasa agus de chártaí dochair an tomhaltóra),cibé an bhfuil an ionstraim íocaíochta á úsáid i siopaí nó ar líne; agus
  • Leathadh ar an scóip ó tharla anois go mbaineann an PSD2 le hidirbhearta íocaíochta in airgeadraí neamh-Limistéar Eorpach Eacnamaíoch agus le hidirbhearta ‘aon-chéime’ (idirbhearta íocaíochta a dhéantar nuair nach bhfuil ach soláthraí seirbhíse íocaíochta amháin lonnaithe i Limistéar Eorpach Eacnamaíoch),agus laghdú ar na hidirbhearta íocaíochta agus ar na seirbhísí atá eisiata. 

 

[1] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L2366&from=EN

[2] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007L0064&from=EN