Scéim Gaeilge 2018 – 2021 na Roinne Airgeadais seolta ag an Aire Airgeadais agus Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, Paschal Donohoe T.D. inniu (Dé Máirt)

Scéim Gaeilge 2018 – 2021 na Roinne Airgeadais seolta ag an Aire Airgeadais agus Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, Paschal Donohoe T.D. inniu (Dé Máirt).

Is í seo tríú Scéim Gaeilge na Roinne agus ullmhaíodh í i ndiaidh próiseas comhchomhairleoireachta trínar iarradh ar an bpobal, ar ollscoileanna, ar chomhlachtaí Gaeilge aighneachtaí a chur ag aghaidh agus trí phróiseas rannpháirtíochta ar fud na Roinne.

Dúirt an tAire Donohoe faoin Scéim Gaeilge:

“Cuirim fáilte roimh Scéim Gaeilge 2018 – 2021 na Roinne Airgeadais a chuireann leis an dul chun cinn a rinneadh sna Scéimeanna roimhe seo chun seirbhísí a chur ar fáil dár gcustaiméirí a labhraíonn Gaeilge agus a chuirfidh leis an líon seirbhísí atá ar fáil sa dá theanga oifigiúla thar thréimhse na Scéime.”

CRÍOCH

27 Feabhra 2018