Léirítear sa Chéad Ráithe den bhliain 2017 go raibh fás ioncaim ann agus gur tugadh tús áite do phríomhchaiteachas caipitil

  • Léirítear i dTuairisceán an Státchiste inniu gur thaifead an Státchiste easnamh €903 milliún don chéad ráithe den bhliain 2017. Is feabhas €266 milliún ó bhliain go bliain é sin i gcomparáid leis an tréimhse chéanna sa bhliain 2016.
  • Bhí na cánacha a fuarthas sa chéad ráithe den bhliain 2017 taobh thiar den phróifíl do thréimhse mhí Eanáir/mhí Feabhra/mhí an Mhárta (-€282 milliún nó -2.4%). Mar sin féin, is rud dearfach é gurb airde na fáltais a fuarthas ná na fáltais a fuarthas sa tréimhse chéanna anuraidh (+€356 milliún nó +3.2%) agus is léiriú é sin go bhfuil ár ngeilleagar ag fás.
  • an t-ollchaiteachas vótáilte ar sheirbhísí agus bonneagar poiblí 0.9% níos lú ná an phróifíl ach tá sé 5.5% níos mó ná an tréimhse chéanna anuraidh.

Ag labhairt dó faoi fhigiúirí an Státchiste inniu, dúirt Michael Noonan TD, an tAire Airgeadais:

“Tá an Rialtas ag leanúint ar aghaidh ag comhlíonadh na ngealltanas a tugadh sa Chlár do Rialtas Comhpháirtíochta. Ní mór dúinn a chinntiú go bhfuil ioncam ag sreabhadh isteach sa Státchiste go seasta chun déanamh amhlaidh. Is airde na fáltais a fuarthas ná iad sin a fuarthas sa tréimhse chéanna sa bhliain 2016. Feictear an chúis leis an méadú sin sna figiúirí a d’fhoilsigh an Phríomh-Oifig Staidrimh inniu. Léirítear iontu gur laghdaigh an ráta dífhostaíochta do mhí an Mhárta 2017 go 6.4%. Tá na fáltais beagáinín taobh thiar de na hionchais don bhliain go dtí seo, áfach. Déanfaidh an Roinn Airgeadais faireachán ar an ngné sin agus cinnteoidh an Rialtas gur féidir cánacha a shocrú ag leibhéal cuí agus gur féidir íoc as seirbhísí poiblí tábhachtacha. Déanta na fírinne, tá an dréacht-Nuashonrú ar an gClár Cobhsaíochta le foilsiú an tseachtain seo chugainn agus bainfear leas as chun réamhaisnéisí eacnamaíocha agus fioscacha a leasú.”

Dúirt an tUas. Paschal Donohoe TD, an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe:

“Is ábhar misnigh é go bhfuil na Ranna ag bainistiú caiteachais de réir a leithdháiltí. Ba faoi bhun na próifíle a bhí an caiteachas foriomlán ar sheirbhísí poiblí a sholáthar. Tá an infheistíocht chaipitil i mbonneagar pas beag chun tosaigh ar an bpróifíl agus i bhfad níos airde ná a bhí sí an bhliain seo caite, rud a léiríonn an caiteachas méadaithe ar an gclár tithíochta.”

CRÍOCH

Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil ó:

David Byrne – Preasoifigeach – pressoffice@finance.gov.ie – 086 026 7978

Ben Sweeney – Preasoifigeach – pressoffice@per.gov.ie – 085 806 9313

Fiscal Monitor End March 2017

1st Quarter Presentation