Garsprioc d’Éirinn is ea aisíocaíocht luath ar iasacht  

Rinne Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (NTMA) aisíocaíocht ina iomláine agus luath inniu ar na hiasachtaí a fuarthas ón IMF. Dheimhnigh an NTMA freisin gur aisíocadh na hiasachtaí déthaobhacha a fuarthas ón Danmhairg agus ón tSualainn go hiomlán inné, an 19 Nollaig. Rinneadh €5.5 billiún san iomlán a aisíoc go luath.

Agus é ag cur fáilte roimh na haisíocaíochtaí luath dúirt an tAire Airgeadais agus Caiteachais Phoiblí & Athchóirithe, Paschal Donohue, T.D., tráthnóna ( Dé Céadaoin):

“Is garsprioc suntasach d’Éirinn iad na haisíocaíochtaí luatha seo agus téarnamh geilleagrach láidir ar bun”

Déanfar tuairim is €150m in ús a shábháil i rith thréimhse na n-iasachtaí atá fanta. Cabhróidh seo a thuilleadh le hinbhuanaitheacht fhiachas na hÉireann.

Tá Éire fíor-bhuíoch as an tacaíocht a thug an IMF, an Danmhairg agus an tSualainn, le linn tréimhse mhór neamhchinnteachta. Ní dhéanfar dearmad ar an dlúthpháirtíocht a léiríodh d’Éirinn.

Táimid buíoch freisin as an gcomhoibriú a thug iasachtóirí eile an Chláir atá fanta leis na haisíocaíochtaí luatha seo a éascú.

De réir mar a bheidh an tír ag téarnamh, leanfaimid ag glacadh cinntí chun leasa na tíre, ar mhaithe le rathúnas amach anseo agus níos tábhachtaí fós chun leasa mhuintir na tíre.

CRÍOCH

 

Nótaí d’eagarthóirí 

  • Caitear íoc ar ais luath iasachtaí a chomhaontú le hiasachtóirí an Chláir – an Sásra Cobhsaíochta Airgeadais Eorpach (EFSM), an tSaoráid Chobhsaíochta Airgeadais Eorpach (EFSF) agus an RA – chun na clásail chomhréireacha íoc ar ais luath i ndáil leis na comhaontuithe iasachta faoi seach a tharscaoileadh. Cuirfidh an aisíocaíocht a rinne Éire ar fhiachas an chláir IMF (circa €4.5bn), agus na hiasachtaí déthaobhacha ón tSualainn (€0.6bn) agus ón Danmhairg (€0.4bn) €5.5bn san iomlán, cothrom le €150 milliún i gcoigilteas úis ar fáil agus déanfaidh sé inbhuanaitheacht fhiachas na hÉireann a fheabhsú. Tá buntáistí leachtachta ag baint leis freisin agus méadaíonn sé cumas an ECB chun bannaí rialtas na hÉireann a cheannach de réir a chláir éascaithe cainníochtúla.
  • Leanfaidh an IMF air a bheith páirteach in athbhreithnithe iar-chláir a dhéanamh ar Éirinn go dtí deireadh 2021,mar chuid dá chuairteanna foirne.

 

TEAGMHÁIL:

Aidan Murphy, Preasoifigeach, An Roinn Airgeadais – 085 886 6667

pressoffice@finance.gov.ie