Fáilte curtha ag an Roinn Airgeadais go bhfuil Escrow Agent Custodian roghnaithe i ndáil le cúnamh Stáit a théarnamh ó Apple

I ndiaidh próiseas tairisceana iomaíoch a seoladh de réir rialacha soláthair an AE, agus ó tharla deireadh leis an ré aithrí, is féidir leis an Roinn Airgeadais a dheimhniú go bhfuil craobh Londain den Bank of New York Mellon roghnaithe mar an Tairgeoir Roghnaithe chun seirbhísí taisceánacha agus gníomhaíochta eascró a chur ar fáil i ndáil leis an bpróiseas leis an gcúnamh stáit a líomhnaítear a tugadh do Apple State a théarnamh.

As seo go ceann roinnt seachtainí beidh an Stát agus Apple ag obair leis an Tairgeoir Roghnaithe chun na socruithe  conartha agus oibríochta don eascró a chur i gcrích. Cuirfear tuilleadh eolais ar fáil in am trátha.

Tá próiseas soláthair ar leith ar bun faoi láthair do bhainisteoirí infheistíochta i ndáil leis an tsuim atá le téarnamh.  Cuirfear tuilleadh eolais ar fáil nuair a bheidh an próiseas tugtha chun críche. 

An Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (NTMA) atá i mbun an dá phróiseas soláthair thar ceann an Aire Airgeadais .  

 

CRÍOCH

Dé Céadaoin an 7 Márta, 2018

 

Nótaí d’eagarthóirí

De réir Rialacha Soláthair an AE ní mór ré aithrí 14 lá a bheith ann ó roghnaítear an Tairgeoir Roghnaithe agus ní cheadófar aon chonradh a thabhairt chun críche le linn na tréimhse sin.

 

Teagmháil:

Deborah Sweeney, Comhairleoir Preasa an Aire Donohoe – 86 858 6878

Aidan Murphy, Preasoifigeach, An Roinn Airgeadais – 85 886 6667

pressoffice@finance.gov.ie