Ceapann an Roinn Airgeadais Príomh-Fhrithgheallaithe agus Ceannbhainisteoir Comhpháirteach le haghaidh dhíol féideartha AIB

Rinne an Roinn Airgeadais Príomh-Fhrithgheallaithe breise agus Ceannbhainisteoir Comhpháirteach a cheapadh inniu chun cabhrú le Tairiscint Phoiblí Thosaigh fhéideartha AIB amach anseo.

Is iad seo a leanas na gnólachtaí a roghnaíodh:

Príomh-Fhrithgheallaithe:

Citigroup Global Markets Limited

Goldman Sachs International

Goodbody Stockbrokers

J.P. Morgan Limited

UBS Limited

Ceannbhainisteoir Comhpháirteach:

Investec Bank PLC

Is é ról na bPríomh-Fhrithgheallaithe agus an Ceannbhainisteoir Comhpháirteach cabhrú le scaireanna in AIB a mhargú agus a dhíol tráth na Tairisceana Poiblí Tosaigh. Roghnaíodh na gnólachtaí sin, i dteannta na gComhordaitheoirí Domhanda Comhpháirteacha a ceapadh cheana féin, chun a chinntiú go rachfar i bhfeidhm ar an raon is leithne is féidir d’infheisteoirí ábhartha ó thaobh cineáil agus suímh de.

Ceapadh na gnólachtaí sin tar éis mionchomórtas tairisceana idir na baill de Bheart 3 de phainéal Dáileacháin Mhargaí Caipitil na Roinne (fógraíodh an mhiontairiscint go poiblí an 3 Márta 2017).  Cuireadh an painéal sin le chéile tar éis nós imeachta soláthair oscailte sa bhliain 2014.

Gníomhóidh na cuideachtaí rathúla ina róil faoi seach go mí Iúil 2018. Tabharfaidh sé sin deis don Stát an tairiscint a reáchtáil am ar bith sna blianta 2017 agus 2018.

I mí na Nollag 2016, rinne an Roinn Airgeadais Bank of America Merrill Lynch, Davy agus Deutsche Bank a cheapadh mar “Chomhordaitheoirí Domhanda Comhpháirteacha” agus mar Phríomh-Fhrithgheallaithe le haghaidh tairiscint phoiblí tosaigh AIB.  Ceapadh Rothschild roimhe sin mar chomhairleoir airgeadais neamhspleách don Roinn Airgeadais le haghaidh an tionscadail.

CRÍOCH

Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil ó:

David Byrne – Preasoifigeach – pressoffice@finance.gov.ie – 086 026 7978