Léirithe Spéise á Lorg – Coimisiún an Bhainc Ceannais

Fáilteoidh an tAire Airgeadais agus Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, Paschal Donohoe TD, roimh léirithe spéise ó iarrthóirí leis na cáilíochtaí cuí chun dhá fholúntas a líonadh ar Choimisiún Bhanc Ceannais na hÉireann, a bhainistíonn agus a rialaíonn cúrsaí agus gníomhaíochtaí an Bhainc Ceannais.

An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí a bheidh ag bainistiú an phróisis roghnaithe agus tabharfar faoi de réir na dTreoirlínte do Cheapacháin ar Bhoird Stáit, arna bhfoilsiú ag an Rialtas i mí na Samhna 2014.

Chun cur leis an bpróiseas cuardaigh, tá an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí ag obair i gcomhar le saineolaithe ó fheidhm Cuardach Feidhmiúcháin PWC, arna gceapadh trí thairiscint.

Dúirt an tAire Donohoe:

“I mí na Nollag seo caite, gheall mé dream a bheadh dílis don Tomhaltóir a cheapadh chuig Coimisiún an Bhainc Ceannais.  Tá sin ag teacht lena raibh an Banc Ceannais a éileamh, is é sin go mbainfí an leas is fearr agus is féidir as réimse agus miontaithí chomhaltaí Choimisiún an Bhainc Ceannais.  Is próiseas neamhspleách agus trédhearcach é seo, arna riar ag an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí, ina lorgófar daoine den scoth ag a mbeidh na scileanna le tionchar a imirt ar an mbealach a bheidh ag na bainc plé go cóir lena gcuid custaiméirí.

Tugtar cuireadh d’iarrthóirí a bhfuil taithí chruthaithe acu ina gceannaire sinsearach cur isteach ar an bpost ach taithí a bheith acu sna réimsí a aithnítear sa ghairm phoiblí ar léirithe spéise.

Tá sé i gceist agam na ceapacháin seo a thabhairt chun críche chomh luath agus is féidir nuair a bheidh an próiseas roghnaithe thart.”

Is féidir eolas maidir leis na róil atá i gceist, na critéir d’iarrthóirí, agus conas cur isteach orthu a fháil ar http://www.stateboards.ie/stateboards/campaignAdvert/71257.htm.

 

CRÍOCH

6 Feabhra, 2018.