Search Results for node/consultancy
1 Results Found

Soláthar

May 16th, 2017

Beartais soláthair Cloíonn an Roinn leis na treoirlínte agus an reachtaíocht náisiúnta maidir le soláthar poiblí agus leo sin ón Aontas Eorpach. Tá nósanna imeachta inmheánacha i bhfeidhm aici i leith soláthar poiblí agus, faoina Clár Foghlama agus Forbartha, cuireann sí oiliúint ar fáil don fhoireann san ábhar. Foráiltear le nósanna imeachta inmheánacha na Roinne […]

https://www.finance.gov.ie/ga/corporate/foi/foi-publication-scheme/procurement/