Derek Moran

Picture of Derek Moran, Secretary General, Department of Finance

Is é Derek Ard-Rúnaí na Roinne Airgeadais agus tá freagracht air i ndáil le cúrsaí beartais a bhaineann leis an réimse eacnamaíochta, leis an réimse buiséadachta agus fioscach, agus leis an réimse seirbhísí baincéireachta agus airgeadais agus i ndáil le formhaoirseacht ar infheistíochtaí na hÉireann sna bainc lena mbaineann agus ar thacaíocht na hÉireann do na bainc sin.  Roimhe seo, bhí sé ina Ard-Rúnaí Cúnta agus freagracht air i ndáil leis an Rannán Beartais Fhioscaigh agus leis an Rannán Buiséid agus Eacnamaíochta agus bhí sé i gceannas ar shaincheisteanna beartais cánach idir na blianta 2006 agus 2014.

Faoi láthair, tá Derek ina chomhalta de Choimisiún an Bhainc Ceannais, de bhord Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta agus de Bhord Bainistíochta na Státseirbhíse agus is comhalta é de Chomhairle na Fondúireachta um Staidéir Fhioscacha.  Roimhe seo, d’fhóin sé ar an gComhairle Náisiúnta Eacnamaíoch agus Sóisialach, ar an mBord Náisiúnta Staidrimh agus ar Choistí AE um Beartas Eacnamaíochta agus um Beartas Cánach.