Oifig Phríomhoifigeach Eolais an Rialtais, An Roinn Airgeadais a dhéanann an láithreán gréasáin seo a chothabháil. Tá meas iomlán ag an Roinn Airgeadais ar do chearta maidir le príobháideachas, agus ní bhaileoimid aon fhaisnéis phearsanta a bhaineann leat ar an láithreán gréasáin seo gan cead soiléir agus follasach a fháil uaitse. Caithfear le haon fhaisnéis phearsanta a chuireann tú ar fáil leis na caighdeáin shlándála agus rúndachta is airde, ag cloí go docht leis na hAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988 agus 2003.

Baineann an ráiteas seo lenár gcleachtais i ndáil le príobháideachas maidir leis an láithreán gréasáin seo.  Tá cuid de na téarmaí teicniúla a úsáidtear sa ráiteas seo mínithe ag bun an leathanaigh seo.

Faisnéis phearsanta a bhailiú agus a úsáid

Ní bhailíonn an láithreán gréasáin seo aon sonraí pearsanta, seachas an fhaisnéis a chuireann tú féin ar fáil e.g. má thugann tú aiseolas nó má chuireann tú ceist. Déanfar aon fhaisnéis a chuireann tú ar fáil ar an mbealach sin a úsáid dá críoch sainithe.

Faisnéis a bhailímid go rialta

D’fhéadfaimis an fhaisnéis seo a leanas a bhailiú ó gach duine a úsáideann an láithreán gréasáin seo:

  • Faisnéis staitistiúil (seoladh IP agus óstainm, leagan an bhrabhsálaí gréasáin, leathanaigh ar féachadh orthu etc.)
  • Seoladh an láithreáin ghréasáin óna ndearna tú teagmháil linne, lena n-áirítear focail chuardaigh a d’úsáid tú más ann dóibh

Mar a úsáidimid an fhaisnéis

Ní dhéanfaimid iarracht riamh cuairteoirí aonair a aithint, ná na sonraí teicniúla thuas a cheangail le duine aonair ar bith.  Is é an polasaí atá againn gan aon fhaisnéis theicniúil maidir le cuairteoirí aonair ar an láithreán gréasáin a roinnt riamh le tríú páirtí mura ndeirtear sin go soiléir nó má tá oibleagáid orainn an fhaisnéis sin a nochtadh le riail dlí. Is ar mhaithe le críocha staitisticiúla agus teicniúla agus sin amháin a bhainfear úsáid as faisnéis theicniúil.

Ba chóir a thabhairt ar aird nach ionann sonraí teicniúla, nach féidir linn a cheangail le haon duine aonair inaitheanta, agus ‘sonraí pearsanta’ chun críocha na nAchtanna um Chosaint Sonraí, 1998 agus 2003.

Fianáin

Is píosaí beaga eolais iad fianáin, a stóráiltear i gcomhaid téacs shimplí, a chuireann láithreán gréasáin ar do ríomhaire. Is féidir leis an láithreán gréasáin roinnt de na fianáin sin a léamh nuair a thugann tú cuairt in athuair ar an láithreán gréasáin. D’fhéadfadh baint a bheith ag an bhfaisnéis atá stóráilte i bhfianán le do ghníomhaíochtaí brabhsála ar an láithreán gréasáin, nó le haitheantóir uathúil ionas go mbeidh an láithreán gréasáin in ann ‘cuimhneamh’ ort ar do chéad chuairt eile. Déantar fianáin eile a scriosadh nuair a dhúnann tú do bhrabhsálaí agus ní bhaineann siad sin ach le hoibriú an láithreáin ghréasáin agus sin amháin. Go ginearálta, níl aon fhaisnéis phearsanta i bhfianáin ina bhféadfaí tú a aithint, sin mura bhfuil an fhaisnéis sin curtha ar fáil agat féin don láithreán gréasáin.

Fianáin ar an láithreán gréasáin seo.

Nuair a thugann tú cuairt ar an láithreán gréasáin seo den chéad uair, feicfidh tú teachtaireacht a insíonn duit faoi fhianáin.  Má chliceáileann tú ar an gcnaipe “Hide this message”, socrófar fianán a dhéanann taifead ar do rogha. Tugann formhór brabhsálaithe cead duit na fianáin a chasadh as nó do chuid socraithe maidir le fianáin a chur in oiriúint.  Le fáil amach conas é sin a dhéanamh, féach ar an roghchlár “Help” ar do bhrabhsálaí. Tabhair ar aird go bhféadfadh sé nach n-oibreodh roinnt gnéithe den láithreán gréasán i gceart má chasann tú as na fianáin nó má athraíonn tú na socruithe.

 

Anailísíocht Google

Tá Anailísíocht Google tugtha isteach ag an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe chun cabhrú linn maidir le feidhmiú an láithreáin ghréasáin seo.  Cabhraíonn an tseirbhís sin linn faisnéis ábhartha a sholáthar i bhformáid a bhfuil rochtain éasca air. Úsáidimid IP Anonymization in Google Analytics.

Baintear úsáid as Fianáin Anailísíochta Google ar an láithreán gréasáin seo.

Ainm an Fhianáin Am as Feidhm Cur síos
_ga 12 mhí ón gcuairt deiridh Baintear úsáid as chun cuairteoirí chuig an láithreán gréasáin a aithint
_gid 24 uair an chloig. Baintear úsáid as chun úsáideoirí a aithint
qtrans_admin_language 30 lá

 

Áirítear ann príomhtheanga riarthóir an láithreáin ghréasáin.
qtrans_front_language 1 bhliain tar éis an tsocraithe Cuimhníonn ar an teanga a shocraigh an cuairteoir
WordPress_test_cookie Fianán seisiúin Fianán tástála WordPress.
Wp-settings-1 1 bhliain Baintear úsáid as chun an amharc atá agat ar chomhéadan an riarthóra agus b’fhéidir comhéadan an phríomhláithreáin a shocrú.
Wp-settings-time 1 bhliain Baintear úsáid as chun an amharc atá agat ar chomhéadan an riarthóra agus b’fhéidir comhéadan an phríomhláithreáin a shocrú.

 

Faisnéis bhreise nó chun iarratas a dhéanamh

Má tá imní ort faoin gcaoi a dhéantar sonraí pearsanta a phróiseáil ar an láithreán gréasáin seo, ná bíodh aon drogall ort é sin a chur in iúl dúinn.

Gluais de na téarmaí teicniúla a úsáideadh

Brabhsálaí gréasáin

An bogearra a bhíonn in úsáid agat chun leathanaigh ghréasáin a léamh.  Samplaí de sin iad Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome agus Opera.

Seoladh IP

Sonraí aitheantais do ríomhaire (nó ríomhaire do chuideachta idirlín), arna léiriú i gcód prótacail idirlín (mar shampla 192.168.72.34).  Tá seoladh IP ar leithligh ag gach ríomhaire atá ceangailte leis an ngréasán, cé nach gá gurb é an seoladh céanna a bheadh aige gach uair a dhéantar ceangail.


Aníos go Barr