Seirbhís Ardchaighdeáin do Chustaiméirí

Tá an Plean Gníomhaíochta do Chustaiméirí don tréimhse 2015-2017 ón Roinn Airgeadais ar fáil lena íoslódáil thíos. Leagtar amach inár bPlean Gníomhaíochta do Chustaiméirí an tiomantas atá ag an Roinn do na Prionsabail um Sheirbhís Ardchaighdeáin do Chustaiméirí a leanúint agus an rún daingean atá aici leanúint le seirbhís den chaighdeán is airde a chur ar fáil dár gcustaiméirí uile. Tá ár gCairt Custaiméirí agus ár Nós Imeachta maidir le Gearáin ó Chustaiméirí leagtha amach sa Phlean freisin.

Ón mbliain 1997 i leith, tá eagraíochtaí seirbhíse poiblí ag cur Pleananna Gníomhaíochta do Chustaiméirí le chéile chun cabhrú leo an dóigh a soláthraítear seirbhísí dá gcustaiméirí a fheabhsú. Ba chun forbairt a dhéanamh ar na feabhsuithe ar an tseirbhís do chustaiméirí a raibh tabhairt isteach na bPleananna sin mar chúis leo a thosaigh eagraíochtaí ar fud na Seirbhíse Poiblí ag cur Cairteacha Custaiméirí le chéile sa bhliain 2003. Ullmhaítear Cairteacha Custaiméirí agus Pleananna Gníomhaíochta do Chustaiméirí mar chuid den aon phróiseas foriomlán amháin. Is comhlántach atá na róil atá acu, cé go bhfuil siad ar leithligh óna chéile.

Seirbhis Ardchaighdeain Do Chustaimeiri – Mean Fomhair 2017