Iarraidh Saorála Faisnéise a chur isteach

Conas is féidir liom Iarraidh Saorála Faisnéise a chur isteach?

Ba cheart d’iarraidh a sheoladh trí ríomhphost chuig foi@finance.gov.ie. Ba cheart tagairt a dhéanamh sa ríomhphost don Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014, agus ba cheart an oiread faisnéise is féidir a thabhairt ann faoi na taifid atá á lorg.

Chun críocha riaracháin, is é ríomhphost an modh teagmhála is fearr idir iarrthóirí agus an Roinn. Mar sin féin, glacfar le hiarrataí i scríbhinn freisin ag an seoladh seo a leanas:

An tAonad um Shaoráil Faisnéise,

An Roinn Airgeadais,

Tithe an Rialtais,

Sráid Mhuirfean Uachtarach,

Baile Átha Cliath 2, D02 R583

Chun faisnéis a fháil faoi na cineálacha taifid a shealbhaíonn an Roinn Airgeadais, féach an Scéim Foilsitheoireachta Saorála Faisnéise atá ar fáil ar shuíomh Gréasáin na Roinne. Tá tuilleadh faisnéise faoin Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014, ar fáil ag www.foi.gov.ie