Iarrataí Saorála Faisnéise

Tugtar sa rannán seo sonraí faoi na hiarrataí ar thug an Roinn freagra orthu faoin Acht um Shaoráil Faisnéise. Nuashonraítear an liosta breitheanna thíos ar bhonn ráithiúil.

Iarrataí Saorála Faisnéise – ráithe 4 den bhliain 2016

Iarrataí Saorála Faisnéise – ráithe 3 den bhliain 2016

Iarrataí Saorála Faisnéise – ráithe 2 den bhliain 2016

Iarrataí Saorála Faisnéise – ráithe 1 den bhliain 2016