Saorála Faisnéise

Ba cheart aon cheisteanna i ndáil le hiarrataí Saorála Faisnéise a sheoladh chuig an Uas. Owen Coyle san Aonad um Shaoráil Faisnéise, an Roinn Airgeadais: teileafón: 01-604 5223 | ríomhphost: foi@finance.gov.ie

Cliceáil ar na naisc thíos le haghaidh tuilleadh faisnéise:

Chun faisnéis níos cuimsithí a fháil faoi Shaoráil Faisnéise, lena n-áirítear téacs na nAchtanna um Shaoráil Faisnéise, cliceáil ar an nasc seo a leanas: www.foi.gov.ie/