Miontuairiscí ó Ghrúpa idirchaidrimh na Roinne Airgeadais agus Bhord na gCoimisinéirí ioncaim

Is é atá i nGrúpa Idirchaidrimh na Roinne Airgeadais/Bhord na gCoimisinéirí Ioncaim ná grúpa comhroinnte faisnéise ina gcuimsítear an tArd-Rúnaí, an Dara hArd-Rúnaí agus Ard-Rúnaí Cúnta, Beartas Cánach, as an Roinn Airgeadais, agus Bord na gCoimisinéirí Ioncaim ina gcuimsítear Cathaoirleach na gCoimisinéirí Ioncaim agus beirt Choimisinéirí. Malartaíonn an grúpa faisnéis ardleibhéil iomchuí maidir le cúrsaí beartais is díol spéise don dá eagraíocht. Tagann sé le chéile roinnt uaireanta sa bhliain. Tá na Coimisinéirí Ioncaim neamhspleách i dtaca leis an tslí ina riarann siad an córas cánach agus, dá bharr sin, ní phléitear cásanna cánach ar leithligh.

Miontuairiscí ó Ghrúpa Idirchaidrimh na Roinne Airgeadais/na gCoimisinéirí Ioncaim, an 20 Eanáir 2017