Déan Teagmháil Linn

An Roinn Airgeadais
Tithe an Rialtais
Sráid Mhuirfean Uachtarach
Baile Átha Cliath 2, D02 R583
Éire

Teil: +353 1 676 7571
LoCall: 1890 66 10 10
Facs: +353 1 678 9936
webmaster@finance.gov.ie

Oifig an Aire
Teil: 01-604 5626
Facs: 01-676 1951

Oifig an Aire Stáit 
Teil: 01-6045617
Facs:

Oifig an Ard-Rúnaí 
Teil: 01-604 5580
Facs: 01-678 5622

An Phreasoifig
Teil: 01-676 0336
Facs: 01-676 2285

Aonad Saorála Faisnéise na Roinne
Teil: 01-604 5223

Aonad 2,
Páirc Gnó Lárnach,
Bothar Chluain Minse,
Tulach Mhór,
Co. Uíbh Fhailí, R35 W7A4

 

Pinsin an Phámháistir Ghinearálta

Teil: 076 1002702
PSSCPensions@pssc.gov.ie