Scéim Teanga – Irish Language Scheme

Cuireadh tús le céad scéim teanga na Roinne Airgeadais i Mí Feabhra 2006. Tá an dara scéim seo, a mhairfidh ó 2014 go dtí 2017, ullmhaithe ag an Roinn de bhun Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003 agus na Rialachán um Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003 (Alt 9), 2008

An Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010 – 2030 Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn: 2010 – 2015

20-Year Strategy for the Irish Language 2010 – 2030 Progress Report 2010-2015

Dara Scéim Teanga na Roinne Airgeadais 2014-2017

Language Scheme 2018 – 2021