SCÉIM TEANGA - Irish Language Scheme

Cuireadh tús le céad scéim teanga na Roinne Airgeadais i Mí Feabhra 2006. Tá an dara scéim seo, a mhairfidh ó 2014 go dtí 2017, ullmhaithe ag an Roinn de bhun Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003 agus na Rialachán um Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003 (Alt 9), 2008.

Showing 1 - 2 of 2