Nósanna Imeachta Cinnteoireachta a Bhaineann le Feidhmeanna agus/nó Seirbhísí a Sholáthraítear don Phobal

Cuireann an Roinn comhairle ar fáil ar na nithe seo a leanas a mhéid a bhaineann siad leis an gcroí-obair a dhéanann sí:

Bíonn ról lárnach ag an Roinn maidir leis an mBuiséad a ullmhú

Téann an Roinn i mbun comhairliúchán rialta leis an bpobal agus le comhlachtaí leasmhara ar ábhair leasa phoiblí

Tugtar leis na naisc seo a leanas Forbhreathnú ar obair na Roinne – na nithe a dhéanann sí agus na nithe a tháirgeann sí

–  Cleachtaí comhairliúcháin phoiblí

–  An Buiséad

–  An eacnamaíocht agus foilseacháin eacnamaíochta

–  Doiciméid maidir leis an mbeartas cánachais

–  Doiciméid maidir le Seirbhísí Airgeadais